Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości

1aa

W wyroku z dnia 7 sierpnia 2014 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSK 573/13) stwierdził, że aby żądać od przedsiębiorstw, w których posiadaniu są linie przesyłowe (energetyczne, gazowe, wodociągowe oraz inne) wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie jest konieczne wcześniejsze ustanowienie służebności przesyłu. Zdaniem Sądu właściciel nieruchomości może nie być zainteresowany ustanowieniem służebności, jednocześnie nie można ograniczać właściciela nieruchomości w jego prawach zagwarantowanych w Konstytucji RP. Jednakże - jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do przedmiotowego wyroku: „ Właściciel może kierować roszczenie na podstawie art. 224-225 w związku z art. 230 i 252 § 2 kodeksu cywilnego tylko za okres przeszły korzystania z jego nieruchomości...” - czyli do momentu wytoczenia powództwa.

Kancelaria Prawna Efekt-lex Radca Prawny Piotr Walisiewicz
ul. Traugutta 32 lok 3
96-500 Sochaczew

tel 46 861 56 79 lub 537 372 489
mail: kancelaria@efekt-lex.pl

biuro w Warszawie
ul. Obornicka 29 lok 10
02-953 Warszawa
mail: sekretariat@efekt-lex.pl