• Kompleksowa obsługa prawna

     

  • Troska, Bezpieczeństwo, Zaufanie, Pewność.

  • Odszkodowania, Spadki, Rozwody.

MEDIACJA - SPOSÓB NA ZAKOŃCZENIE SPORU

Małgorzata WalisiewiczMediacja to szybki i tani sposób rozwiązania konfliktu, będący alternatywą dla długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. W mediacji nie ma zwycięzców ani przegranych, nikt nie narzuca stronom rozstrzygnięcia, strony same przy udziale mediatora dochodzą do satysfakcjonującego ich rozwiązania. Rolą mediatora jest jedynie pomoc w porozumieniu się, w celu przedstawienia swoich racji i argumentów. Mediator ułatwia stronom skoncentrowanie się na istocie konfliktu, złagodzeniu lub wręcz wygaszeniu istniejącego między nimi sporu,oraz dojściu do porozumienia się co do sposobu jego rozwiązania. Zaletą Mediacji jest fakt, że strony, inaczej jak w przypadku postępowania sądowego, mają wpływ zarówno na wynik sprawy jak i na przebieg postępowania mediacyjnego. Mediator nie może narzucać sposobu rozwiązania problemu. Dlatego mediacja zwiększa szanse na trwałe rozwiązanie konfliktu. Kolejnymi zaletami jest czas w jakim dochodzi do rozwiązania konfliktu i koszty jakie trzeba wydatkować. Mediacja jest też, w porównaniu z postępowaniem sądowym, szybszą drogą dochodzenia do porozumienia. Jest również tańszą drogą w porównaniu z kosztami, jakie trzeba byłoby ponieść w przypadku skierowania sprawy do sądu. Większość postępowań mediacyjnych kończy się na jednej sesji z mediatorem. Ugoda zawarta przed mediatorem zatwierdzona następnie przez sąd ma moc ugody zawartej przed sądem i może być egzekwowana. Jednakże, jak wynika ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości, ok 80 % ugód zawartych przed mediatorem realizowana jest dobrowolnie, bez konieczności kierowania ich na drogę postępowania egzekucyjnego, a co za tym idzie ponoszenia dodatkowych kosztów. Do mediacji mogą być kierowane sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego jak i prawa pracy, np sprawy o zapłatę, dział spadku, zniesienia współwłasności, alimentów, kontaktów z dzieckiem, wypłaty wynagrodzenia. Mediacje prowadzone są również w sprawach karnych i postępowaniu z nieletnimi. Dlatego też zanim zdecydujemy się na wszczęcie postępowania sądowego warto skorzystać z pomocy mediatora.

logo m

 

Małgorzata Walisiewicz
Mediator Stały
tel. 731 926 688

Kancelaria Prawna Efekt-lex Radca Prawny Piotr Walisiewicz
ul. Traugutta 32 lok 3
96-500 Sochaczew

tel 46 861 56 79 lub 537 372 489
mail: kancelaria@efekt-lex.pl

biuro w Warszawie
ul. Obornicka 29 lok 10
02-953 Warszawa
mail: sekretariat@efekt-lex.pl