Prowadzenie mediacji

MediatorOferujemy profesjonalne usługi mediacji, które pomagają rozwiązać konflikty w sposób szybki i efektywny – unikając tym samym długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. Nasze mediacje opierają się na neutralności, poufności i dobrowolności stron. Dzięki temu strony mają możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie rozwiązywania konfliktu, co zwiększa szanse na osiągnięcie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacje mogą dotyczyć różnych obszarów prawa, takich jak prawo cywilne, prawo rodzinne czy prawo gospodarcze. W naszej kancelarii mediacje prowadzi doświadczony radca prawny, który ma odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.

Rodzaje mediacji prowadzonych w naszej kancelarii

W Kancelarii Prawnej Efekt-lex prowadzimy mediacje w różnych obszarach prawa, a należą do nich, chociażby:

  • mediacje cywilne - mogą dotyczyć na przykład sporów dotyczących nieruchomości, umów czy odszkodowań.

  • mediacje rodzinne - skierowane są do osób, które chcą rozwiązać konflikty związane z rozwodem, podziałem majątku czy opieką nad dziećmi.

  • mediacje gospodarcze - pomagają rozwiązać spory między przedsiębiorcami, na przykład w zakresie umów handlowych czy współpracy biznesowej.

W ramach mediacji nasz mediator pomaga stronie w wypracowaniu satysfakcjonującego rozwiązania, które uwzględnia interesy obu stron. Ugoda zawarta przed mediatorem zatwierdzona następnie przez sąd może być egzekwowana. Jednakże, jak wynika ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości ok. 80 % ugód zawartych przed mediatorem realizowana jest dobrowolnie, bez konieczności kierowania ich na drogę postępowania egzekucyjnego, a co za tym idzie ponoszenia dodatkowych kosztów.