Wpis hipoteki przymusowej na rzecz ZUS

2aa

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego podjęto w składzie 7 sędziów dnia 10 października 2014 roku (sygn. akt: III CZP 28/14) :

Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca wysokość należności z tytułu składek może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka tylko wtedy, gdy została doręczona obojgu małżonkom.”

Zdaniem Sądu Najwyższego małżonek dłużnika mający odpowiadać za dług majątkiem wspólnym musi uczestniczyć w postępowaniu określającym zaległości składkowe dłużnika. Tylko w ten bowiem sposób małżonek dłużnika będzie miał zapewnioną najpełniejszą ochronę swoich praw. Jak słusznie zauważył w uzasadnieniu do przedmiotowej Uchwały Sąd Najwyższy, interpretacja przepisów regulujących hipotekę przymusową wymaga ścisłej wykładni, ponieważ ustanowienie hipoteki - będącej ograniczonym prawem rzeczowym - ma bezpośredni wpływ na przysługujące małżonkowi dłużnika prawo własności obciążonej nieruchomości podlegające szczególnej ochronie. Biorąc pod uwagę powyższe, w pełni uprawnione jest twierdzenie, że decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca wysokość należności z tytułu składek może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka wyłącznie wtedy, gdy została ona doręczona obojgu małżonkom.

Kancelaria Prawna Efekt-lex Radca Prawny Piotr Walisiewicz
ul. Traugutta 32 lok 3
96-500 Sochaczew

tel 46 861 56 79 lub 537 372 489
mail: kancelaria@efekt-lex.pl

biuro w Warszawie
ul. Obornicka 29 lok 10
02-953 Warszawa
mail: sekretariat@efekt-lex.pl